BUNKERWEGER SOFTWARE DATA BULK ABS

DATA BULK ABS bunkerweger software is een applicatie voor pc’s. Het regelt de supervisie van de operaties die geautomatiseerd en gecontroleerd worden door de weegindicatoren van onze range I 400 en I 410 ABS.

Operaties die uitgevoerd moeten worden op 1 tot 8 weegschalen *, kunnen voorgeprogrammeerd en gestart worden vanaf een pc met de supervisie DATA BULK ABS
software.

Bijvoorbeeld:

 • beladen van vrachtwagens, wagons, lichters, zeeschepen …
 • lossen,
 • product transfer tussen silo’s of cellen voor ventilatie van granen

Alle soorten bunkerwegers kunnen aangesloten worden op het supervisiesysteem en is geschikt voor de verwerking van zeer uiteenlopende producten en volumes.
Met deze software kan de data van alle verrichte operaties ingevoerd, verwerkt en opgeslagen worden. Ook kunnen rapporten zoals pakbonnen, geprint worden via een lokale printer of printer die is aangesloten op het netwerk van de locatie Alle data kunnen gedeeld worden met het IT systeem van het bedrijf.

Functionaliteiten

 

Data buk bunkerweger software_printscreen

Startscherm
Het startscherm toont een overzicht van de bunkerweger gegevens die nodig zijn voor het beheer van de lopende operaties.
De navigatiebalk onderaan geeft toegang tot de verschillende overzichten en functionaliteiten van het supervisieprogramma, afhankelijk van het machtigingsniveau van de huidige gebruiker. Het gewogen product is gemakkelijk herkenbaar aan een kleur, die gekozen is door de gebruiker en opgeslagen is in de productfile.

Overzichtsscherm van een bunkerweger
Het beheer van alle operaties voor een bepaalde bunkerweger gebeurt vanuit het hieronder getoonde overzichtsscherm, gekoppeld aan de database van de operaties:

 • aanmaken van operaties,
 • starten van operaties,
 • stoppen en afsluiten van operaties.

Alle handelingen voor het beheer van operaties die mogelijk zijn op het systeem I 410 ABS, kunnen uitgevoerd worden vanuit het supervisie programma. De capaciteitsgrafiek van de bunkerweger helpt om snel vast te stellen of deze goed functioneert.

Data bulk bunkerweger software_overzichtsscherm

Architectuur

De supervisie unit beheert hoofdzakelijk twee afzonderlijke databases:

 • de proces database met alle parameters van de operaties die uitgevoerd moeten worden met de gekoppelde bunkerwegers,
 • de SQL-database waarin alle informatie over de uitgevoerde en lopende operaties wordt verzameld.

Hoewel het een architectuur voor één unit is, maken verscheidene configuratieopties het mogelijk deze te veranderen in een architectuur voor meerdere units, afhankelijk van de vereisten en beperkingen van de installatie.
Dit zijn:

 • de verdubbeling van de supervisie unit, wat redundantie van de procesdata mogelijk maakt,
 • de migratie van de SQL-database naar een PC van de onderneming,
 • het gebruik van een gedeelde printer via het netwerk van de onderneming,
 • toegang tot het internet via een server van het bedrijfsnetwerk.

Data bulk bunkerweger software_meerdere units

Andere producten in de serie

Shared this article