Precia molenVerklaring onpartijdigheid

Verklaring onpartijdigheid

Beleidsverklaring inzake Onpartijdigheid

Bij PRECIA MOLEN BELGIUM NV hechten we grote waarde aan onpartijdigheid in al onze activiteiten en besluitvormingsprocessen. We zijn toegewijd aan het handhaven van een cultuur van eerlijkheid, neutraliteit en gelijke behandeling in alles wat we doen. Deze beleidsverklaring inzake onpartijdigheid weerspiegelt ons streven naar integriteit en vertrouwen in al onze relaties, zowel intern als extern.

Onze Toewijding:

  1. Eerlijke Besluitvorming:

We nemen beslissingen op basis van feiten, objectieve analyse en zonder beïnvloeding van persoonlijke voorkeuren, belangen of externe druk.

  1. Gelijke Behandeling:

We behandelen alle individuen en belanghebbenden op een gelijke en rechtvaardige manier, ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, of enige andere persoonlijke eigenschap.

  1. Onafhankelijkheid:

We handelen onafhankelijk van externe invloeden die onze vermogen om weloverwogen en objectieve beslissingen te nemen, kunnen aantasten.

  1. Transparantie:

We communiceren openlijk over onze beslissingen, criteria en processen om ervoor te zorgen dat belanghebbenden het vertrouwen hebben dat onze acties gebaseerd zijn op objectieve en eerlijke overwegingen.

Onze Richtlijnen:

  1. Conflicten van Belang:

We vermijden situaties waarin persoonlijke belangen botsen met de belangen van de organisatie, en we handelen proactief om potentiële belangenconflicten te identificeren en te beheren.

  1. Besluitvorming op Basis van Feiten:

Onze beslissingen worden genomen op basis van betrouwbare informatie, gegevens en analyses, en we streven ernaar om vooroordelen en subjectiviteit uit te sluiten.

  1. Diversiteit en Inclusie:

We omarmen diversiteit en inclusie in al onze activiteiten en erkennen dat verschillende perspectieven bijdragen aan een robuust en evenwichtig besluitvormingsproces.

  1. Continue Evaluatie:

We monitoren en evalueren voortdurend onze besluitvormingsprocessen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de hoogste normen van onpartijdigheid en eerlijkheid.

Verantwoording:

De verantwoordelijkheid voor het handhaven van onze onpartijdigheidsnormen rust op alle niveaus van onze organisatie. Dit beleid is van toepassing op al onze medewerkers, leidinggevenden en belanghebbenden. We streven ernaar om een cultuur van onpartijdigheid te bevorderen en moedigen iedereen aan om eventuele zorgen of kwesties met betrekking tot onpartijdigheid te melden, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Deze beleidsverklaring inzake onpartijdigheid weerspiegelt ons engagement om de hoogste normen van ethisch gedrag en gelijke behandeling na te leven. We zijn vastbesloten om een betrouwbare en integere partner te zijn voor al onze stakeholders.

Datum:  29-11-2023

Ondertekend namens PRECIA MOLEN BELGIUM NV :

Sander Bodaan

Managing Director

Shared this article