Precia molenInternationaal netwerk

Internationaal netwerk

Precia Molen uw partner voor weegoplossingen

Wij zijn een internationale onderneming met vestigingen in Frankrijk, Nederland, België, Engeland, Ierland, Polen, Tsjechië, Noorwegen, Roemenië, Marokko, India, Brazilië, Maleisië en Australië. Daarnaast worden wij ondersteund door een netwerk van agenten en distributeurs in 40 landen over de hele wereld.

Shared this article