Precia molenService en support

Service en support

Precia Molen Service

Precia Molen fabriceert en levert al sinds vele jaren industriële weegapparatuur.

Hierbij wordt continu gestreefd om producten te ontwikkelen, die optimaal voor hun doel geschikt zijn.  Door deze daarna op de juiste plaats in te zetten en door een goede technische nazorg, kennen onze producten een lange levensduur.
In onze visie is dit de enige juiste manier van klantenbinding.
De juistheid van deze filosofie mag blijken uit ons groot klantenbestand.

Een groot klantenbestand betekent echter ook een grote verscheidenheid aan behoeften en wensen ten aanzien van technische nazorg.  Iedere specifieke bedrijfssituatie vraagt immers om zijn eigen aanpak.  Precia Molen wil met haar serviceprogramma hier zo goed mogelijk op inspelen, hetgeen resulteert in een veelheid aan diensten in diverse vormen.  Hierbij staan kwaliteit en continuïteit voorop.

ONDERHOUD

Weegapparatuur, in wat voor vorm dan ook, is en blijft een meetinstrument, door u aangeschaft om betrouwbare metingen te verrichten en dient evenals alle apparatuur onderhouden te worden.  In onze ogen heeft onderhoud alleen zin indien dit ook daadwerkelijk betekent dat de levensduur van de installatie wordt verlengd en het aantal storingen, of de kans daarop, vermindert.

Tijdens een onderhoudsbeurt wordt uw apparatuur volledig gecontroleerd.  Deze controle bestaat uit een visuele inspectie aan de hand van een controlelijst.  Daarnaast vindt een globale controle van de weegeigenschappen plaats.  Tevens worden, voor zover mogelijk, kleine reparaties gelijktijdig uitgevoerd en waar nodig zaken als inktlint, batterijen e.d. vervangen.  Het onderhoudsrapport vermeldt de staat waarin de weeginstallatie zich op dat moment bevindt en eventuele aanbevelingen ten aanzien van herstellingen, revisie, enz

CE-KEURING WEEGBRUG

(Geproduceerd door Wij & De Wolf)

REPARATIES / HERSTELLINGEN

Storingen helemaal uitsluiten kunnen wij uiteraard niet.  Wel kunnen wij deze, in het geval ze toch optreden, adequaat en zo snel mogelijk voor u verhelpen.  Dit gebeurt in eerste instantie door onze helpdesk welke tracht, waar mogelijk, middels telefonische adviezen het probleem op te lossen, zo niet dan sturen wij een service technieker.

HELPDESK / SOFTWARESUPPORT

Onze helpdesk staat niet alleen voor het verhelpen van storingen tot uw beschikking, ook vragen met betrekking tot onze apparatuur, wegen, normen en voorschriften kunt u hier neerleggen.

Uiteraard kunt u ook met vragen op gebied van software, computers, communicatie enz. steeds terecht bij onze softwaresupport

Telefonische ondersteuning biedt vaak de snelste oplossing voor uw problemen.  Bij het afsluiten van een service-overeenkomst kunt u kosteloos gebruik maken van deze ondersteuning.

OPLEIDING

De huidige elektronica en software biedt steeds meer mogelijkheden. Hierdoor neemt echter tevens de complexiteit van systemen toe, waarbij de mogelijkheden alleen bij een grondige kennis van het systeem volledig benut kunnen worden. Om deze reden kan het zinvol zijn uw mensen een specifieke opleiding te laten volgen.
U kunt bij ons terecht voor training van zowel operators als eigen technisch personeel (indien gewenst op locatie). Afhankelijk van uw doelstelling worden cursussen geheel op uw specifieke wensen samengesteld en gedocumenteerd.

REVISIES EN MODIFICATIES

Ondanks onderhoud en reparaties veroudert uw weegapparatuur en zal ze na verloop van tijd niet meer voldoen aan de originele specificaties en ze zal dan ook niet meer passen binnen uw bedrijfssituatie.
Soms is het voordeliger en eenvoudiger om de bestaande weegapparatuur te moderniseren. Revisie en/of modificatie kunnen een eventueel noodzakelijke vervanging uitstellen of overbodig maken, neem contact met ons op voor meer informatie in functie van uw persoonlijke situatie.

WEEGBRUGGEN TE HUUR

Wilt u blijven wegen tijdens werkzaamheden aan uw bestaande weegbrug, of heeft u nood aan een weegbrug op uw tijdelijke werf, dan kunnen we u een huurweegbrug type VS400 ter beschikking stellen.  Wij hebben steeds 6 huurweegbruggen in ons huurgamma.

Interesse, contacteer ons

Meer informatie nodig over het herstellen, het ombouwen of de aankoop van weegapparatuur?

Heeft u nog verdere vragen? Dan kan u steeds ons contactformulier invullen. Voor telefonisch contact of een persoonlijk bezoek vindt u onze contactgegevens hieronder:

PRECIA MOLEN BELGIUM
Hemelrijken 13
2890 Puurs – Sint-Amands
Tel. +32 (0)3/886.00.84
Fax. +32 (0)3/886.05.14

Email: webrequest@preciamolen.be

Shared this article