Precia molen Gravimetrische doseertoestellen Volumetrische doseertoestellen Extractieband /op gewichtsbasis VBE /op volumebasis WBE

Extractieband /op gewichtsbasis VBE /op volumebasis WBE

Dit toestel is geschikt om granulaten, zand en mineralen uit een silo te doseren. Het wordt opgehangen aan de uitloopmond van de silo.

  • De VBE-extractieband doseert producten vanuit een silo door de transportband trager of sneller te laten draaien.
  • Voor een hogere precisie kunt u de volumetrische VBE-extractieband extra uitrusten met een weegkader, zodat er een dosering op basis van gewicht kan plaatsvinden. We spreken dan van een WBE gravimetrische extractieband.
  • U kunt gebruikmaken van een combinatie van XKV, XKP of TD — elk geplaatst onder een batterij van silo’s — om een recompactie van aggregaten te verkrijgen.
  • U kunt de extractiebanden XKV en XKP ook voorzien van een MDG – een gemotoriseerde doseerschuif.

Op de technische fiche vindt u meer info over dit product.

Andere producten in de serie

Shared this article