Precia molen I410-meetsystemen: controllers voor doseertoepassingen I410 DGC-STURING VOOR DE GEMOTORISEERDE DOSEERSCHUIF

I410 DGC-STURING VOOR DE GEMOTORISEERDE DOSEERSCHUIF

De I410 DGC-terminal kan één tot drie doseerschuiven aansturen.

Integreer de terminal I410 DGC in het automatisatieproces van een recompositieproces Door de schuif op de gepaste stand te openen gedurende een instelbare tijd, kunt u de gewenste hoeveelheid product doseren op de transportband. Door meerdere schuiven op die manier aan te sturen, kunnen ze elk een percentage van een recept leveren. Dit systeem is tot op ongeveer 1% nauwkeurig.

Op het scherm van de I410 DGC kunt u de verschillende stappen van de cyclus volgen en alarmen visualiseren. Nadien kunt u alle gegevens op een USB-stick opslaan.

Andere producten in de serie

Shared this article