Precia molenDynamisch (rijdend) wegen: Trapper

Dynamisch (rijdend) wegen: Trapper

De Trapper weegbrug is de ideale oplossing voor bedrijven die grote hoeveelheden wagons afhandelen. Een trein die met constante snelheid over de weegbrug rijdt, wordt wagon per wagon gewogen.

Andere producten in de serie

Shared this article