Precia molenDATABULK BS Continue weging supervisie software

DATABULK BS Continue weging supervisie software

De DATABULK BS supervisie software maakt het mogelijk gegevens te centraliseren en op afstand alle bandwegers van een locatie te bedienen die zijn uitgerust met Precia Molen weegindicators I410 BS of i40 BS.

Alle operationele handelingen van continue flowmeting en / of laden met gewichtsinstructie kunnen realtime gemonitord worden. Sluit maximaal 16 bandwegers aan en monitor uw productie in realtime, dankzij uw preventieve tussenkomsten kan je de rendabiliteit van uw installatie verbeteren, beheer uw voorraad eenvoudiger en accurater, controleer op een eenvoudige wijze de weegnauwkeurigheid van elke bandweger.

Andere producten in de serie

Shared this article